Sportoviště

  • Rekonstrukce multifunkčního sportoviště ve Smrčí

    Kompletní rekonstrukce multifunkčního sportoviště ve Smrčí u Semil.

    Kompletní rekonstrukce osvětlení sportoviště včetně výměny povrchů a příslušenství. Zastaralá svítidla byla nahrazena svítidly novými, která přes zachování stejného instalovaného výkonu zajišťují dvojnásobnou intenzitu osvětlení na sportovišti. Pro dosažení stejné intenzity osvětlení s původními svítidly by bylo nutné zvýšit instalovaný výkon o 55%.

  • Osvětlení trati pro sjezdové lyžování v Semilech

    Realizace osvětlení lyžařské trati v Semilech.

    Navrhované osvětlení bylo řešeno již od projektové dokumentace, a proto celý systém byl od počátku navrhován efektivním způsobem a nelze tedy hovořit o úsporách. Svítidla jsou umístěna na sloupech u okraje sjezdovky. Při návrhu bylo kromě celoplošného osvětlení přihlédnuto i k přisvětlení přirozených zlomů terénu, aby se zvýšila bezpečnost trati a nedocházelo ke zraněním sportujících.

Novinky


Našim zákazníkům jsme ušetřili

51.869.177 Kč / 23.111.045 kWh