Kravín ve Rváčově

V roce 2013 firma ZEOS dokončila z vlastních prostředků (bez dotací) nový kravín v hodnotě 62mil.Kč. Tento kravín splňuje přísné podmínky na provoz EU, mimo jiné i díky speciálnímu osvětlení, které vyhotovila naše firma.

 

Je zde použito moderní LED osvětlení pro venkovní plochy a nejmodernější postupy pro řízení zářivkových svítidel, které tak umožňují osvětlení chléva přizpůsobené dle přirozeného cyklu denní doby, pro zvýšení maximálního komfortu dobytka.

Osvětlení chléva:

Osvětlení chléva je řízeno dle časového plánu, kdy se před začátkem dojení plynule rozsvítí (je simulován východ slunce) s využitím barevného spektra světelných zdrojů. V průběhu dne je osvětlení ve stáji regulováno na konstantní úroveň osvětlení, v dopoledních hodinách je ztlumeno až vypnuto a v odpoledních hodinách je regulováno na konst. Ztlumení osvětlení v nočních hodinách opět předchází simulace západu slunce, kdy je opět plynule prostřídáno barevné spektrum zdrojů. V nočních hodinách je chlév plošně osvětlen na minimální intenzitu.

 

Osvětlení zázemí a dojírny:

Veškeré prostory, kde je možnost denního přísvitu jsou regulovány systémem osvětlení, aby bylo docíleno konstantního osvětlení a zároveň se minimalizovaly náklady za elektrickou energii. Automatické zhasínání při nepřítomnosti osob či zvířat je samozřejmou součástí světelné instalace. V Dojírně je instalováno Speciální LED nasvícení, které osvětluje zdola vemena krav.

 dsc02973.jpg

Novinky


Našim zákazníkům jsme ušetřili

51.869.126 Kč / 23.111.023 kWh