Rváčov - realizace osvětlení v chovu dobytka

15 / 04 / 2014

Zdroj: Referenční list k realizaci

Realizace moderního osvětlení v provozu chovu dobytka pro zpracování mléka.

Z kraje roku 2014 bylo dokončeno moderní osvětlení v provozu chovu dobytka v obci Rváčov v okrese Semily, které jsme projekčně navrhli a podíleli se na nastavení řízení celého světleného systému.

Je zde použito moderní LED osvětlení pro venkovní plochy a nejmodernější postupy pro řízení zářivkových svítidel, které tak umožňují osvětlení chléva přizpůsobené dle přirozeného cyklu denní doby, pro zvýšení maximálního komfortu dobytka.

Osvětlení chléva:

Osvětlení chléva je řízeno dle časového plánu, kdy se před začátkem dojení plynule rozsvítí (je simulován východ slunce) s využitím barevného spektra světelných zdrojů. V průběhu dne je osvětlení ve stáji regulováno na konstantní úroveň osvětlení, v dopoledních hodinách je ztlumeno až vypnuto a v odpoledních hodinách je regulováno na konst. Ztlumení osvětlení v nočních hodinách opět předchází simulace západu slunce, kdy je opět plynule prostřídáno barevné spektrum zdrojů. V nočních hodinách je chlév plošně osvětlen na minimální intenzitu.

 

Osvětlení zázemí a dojírny:

Veškeré prostory, kde je možnost denního přísvitu jsou regulovány systémem osvětlení, aby bylo docíleno konstantního osvětlení a zároveň se minimalizovaly náklady za elektrickou energii. Automatické zhasínání při nepřítomnosti osob či zvířat je samozřejmou součástí světelné instalace. V Dojírně je instalováno Speciální LED nasvícení, které osvětluje zdola vemena krav.

Zpět na výpis


Našim zákazníkům jsme ušetřili

52.667.400 Kč / 23.465.807 kWh